Magunkról

Takarék Központi Követeléskezelő Zrt.  – magunkról

A Takarék Központi Követeléskezelő Zrt. (korábbi nevén: Banküzlet Zrt.) 1993-ban került megalapításra kft. formájában a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Részvénytársaság által, elsősorban a takarékszövetkezetektől vásárolt követelések érvényesítésének érdekében. Később a társaság további tulajdonosa lett az SZHISZ (jogelődként az OTIVA), valamint a takarékszövetkezetek egy közös részvény keretében. 2019 áprilisától kezdődően pedig az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság lett a Tásaság egyedüli részvényese.

A Társaság tevékenysége: jelenleg elsősorban a takarékszövetkezeti integráció tagjaitól és más pénzügyi intézményektől megvásárolt – illetve megbízás keretében – lakossági, vállalati és ezen belül is fedezett, fedezetlen követelések elkülönült és jövedelmező érvényesítése.

A Társaság a takarékszövetkezeti integráció részeként központi work out stratégiában a rá háruló feladatok ellátása érdekében az alábbi változtatásokat hajtotta, ill. hajtja végre: 

-      a társaság nevének megváltoztatása: Banküzlet Zrt. helyett Takarék Központi Követeléskezelő Zrt.-re,

-      2017. június 01. napjával megújultak a vezető testületek,

-      megkezdődött a tulajdonosi struktúra fokozatos átalakítása,

-      a szükséges mértékben az infrastruktúra és szervezet bővítése, folyamatos fejlesztése,

-      az integrációs NPL ráta csökkentése, az ügyek jövedelmezőségének és veszteségminimalizálás növelése, valamint a további költséghatékonyság érdekében megtett intézkedések. 

A Takarék Központi Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (TKK Zrt.) jelenleg pénzügyi vállalkozásként végzi tevékenységét a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. (korábban: 1996. évi CXII.) törvény és az irányadó egyéb jogszabályok, valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének hatósági engedélye alapján.

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-EN-I-235/2014. számú határozata keretében (2014. május 28.) döntött a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság számára összevont alapú felügyelet kiterjesztése tárgyában, melynek értelmében az MNB megállapította, hogy a TKK Zrt. a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársasággalösszevont alapú felügyelet alá tartozó pénzügyi vállalkozás. 

A Társaság elnevezése:                            Takarék Központi Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Társaság rövidített elnevezése:            Takarék Központi Követeléskezelő Zrt.

A Társaság székhelye:                               1152 Budapest, Szentmihályi út 171. 2. em. 2.54.

A Társaság cégjegyzékszáma:                  01-10-043987

A Társaság adószáma:                               11777584-4-43

Statisztikai számjele:                                  11777584-6499-114-01

A Társaság felügyeleti hatósága:              Magyar Nemzeti Bank (1054 Budapest, Szabadság tér 8–9.)

Tevekénységi engedélyei száma, kelte:    83/1999/F sz. határozat; 1999.01.21.

                                                                              EN-I-208/2011. sz határozat; 2011.02.21.

Adatkezelési nyilvántartási számai:          NAIH-66989/2013 (2016)

A Társaság tevékenységi körei:                 6499'08 M. n. s. egyéb pénzügyi közvetítés (Főtevékenység)

6619'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

8291'08 Követelésbehajtás 

Társaságunk lakossági és vállalati követeléskezelést folytat, mely követeléseket a szövetkezeti hitelintézeti integráció tagjaitól – takarékszövetkezet, hitelszövetkezet, ill. kisebb bank, Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. –, valamint a Lombard cégcsoporttól engedményezés keretében vettük/veszünk át, illetőleg megbízási szerződés keretében kezeljük az ügyeket.

A Társaság elektronikus elérhetőségei:     Honlap: www.tkkzrt.hu

E mail: tkkzrt@tkkzrt.hu

 

 

Feltöltve Frissítve Típus A dokumentum neve
2019.09.05 ---
NAIH 66989-2016
2019.09.05 ---
NAIH 78468-2016
2019.09.05 ---
NAIH 78469-2016
2019.09.05 ---
Pszáf eng 83-1999
2019.09.05 ---
Pszáf eng EN-I-208-2011. sz
Feltöltve: 2019.09.05 Frissítve: ---
NAIH 66989-2016
Feltöltve: 2019.09.05 Frissítve: ---
NAIH 78468-2016
Feltöltve: 2019.09.05 Frissítve: ---
NAIH 78469-2016
Feltöltve: 2019.09.05 Frissítve: ---
Pszáf eng 83-1999
Feltöltve: 2019.09.05 Frissítve: ---
Pszáf eng EN-I-208-2011. sz

Kapcsolat

Székhely
1152 Budapest, Szentmihályi út 171. 2. em. 2.54.