Panaszkezeles

Feltöltve Frissítve Típus A dokumentum neve
2019.04.02 ---
Fogyasztói kérelem az MNB-hez
2019.04.02 ---
Fogyasztói panasz szolgáltatónak
2019.04.02 ---
Panaszbejelentő nyomtatvány
2019.09.27 ---
Panaszbejelentéshez meghatalmazás - minta(doc)
2019.09.27 ---
Panaszbejelentéshez meghatalmazás - minta (PDF)
2020.04.23 ---
Panaszkezelési tájékoztató_TKB_2020.04.01
2020.04.23 ---
Panaszkezelési tájékoztató_TKK_2020.04.01
Feltöltve: 2019.04.02 Frissítve: ---
Fogyasztói kérelem az MNB-hez
Feltöltve: 2019.04.02 Frissítve: ---
Fogyasztói panasz szolgáltatónak
Feltöltve: 2019.04.02 Frissítve: ---
Panaszbejelentő nyomtatvány
Feltöltve: 2019.09.27 Frissítve: ---
Panaszbejelentéshez meghatalmazás - minta(doc)
Feltöltve: 2019.09.27 Frissítve: ---
Panaszbejelentéshez meghatalmazás - minta (PDF)
Feltöltve: 2020.04.23 Frissítve: ---
Panaszkezelési tájékoztató_TKB_2020.04.01
Feltöltve: 2020.04.23 Frissítve: ---
Panaszkezelési tájékoztató_TKK_2020.04.01

Online panaszbejelentő nyomtatvány

Amennyiben alább megadja e-mail címét, úgy az elektronikusan beküldött panaszáról visszaigazoló e-mailt is küldünk.

* A jelölt mezők kitöltése kötelező
** Ügyfél, Meghatalmazott útján történő beadványát akkor áll módunkban elfogadni, amennyiben a teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt érvényes meghatalmazásának eredeti példányát postai úton is továbbítják a TKK Zrt. részére az elektronikus levél útján benyújtott panaszt követő legkésőbb 5 napon belül. Postai úton benyújtott panasz esetén a panasz nyomtatványa mellé kérjük mellékelni a Meghatalmazott eredeti megahatalmazását.

Bejelentő adatai

Panasz leírása*

Kérjük, csatolja a kitöltött nyomtatványhoz a panaszát alátámasztó dokumentumokat (lehetőleg másolatban.) A nyomtatvány benyújtását vagy elküldését igazoló másolatot és egyéb dokumentumot őrizze meg! Kérjük továbbá, hogy kifogásait és azok indokait lehetőség szerint elkülönítetten (minden kifogást külön azonosításra alkalmas módon), lényegre törően, felsorolásszerűen rögzítse.

Mellékletek

A jelen panaszt benyújtó ügyfél kijelenti és tudomásul veszi, hogy a jelen panaszban és annak mellékleteiben foglalt személyes adatok kezelésének jogszerűségéért felelős. Ügyfél egyúttal tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen panaszához az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt különleges adatok is csatolásra kerülnek, úgy azok kezelése csak külön hozzájáruló nyilatkozat megadását követően kerülhet sor, amely nyilatkozatot az érintett személy köteles írásban megtenni a Takarék Központi Követeléskezelő Zrt. tájékoztatása alapján. Hozzájárulás hiányában különleges adatokat a Takarék Központi Követeléskezelő Zrt. nem kezel és azokat adatkezelés nélkül visszaküldi az ügyfél részére.

Kapcsolat

Székhely
1152 Budapest, Szentmihályi út 171. 2. em. 2.54.